Firma Zdonín Agri s.r.o. je nově založená společnost, která vznikla v roce 2023. Navzdory své relativně krátké existenci společnost navázala na dlouholetou tradici zemědělského hospodaření pana Vladimíra Pokorného. Společnost obhospodařuje půdu v regionu Nymbursko, konkrétně v okolí obcí Veleliby a Dvory. Specializuje se výhradně na rostlinnou výrobu. Mezi hlavní pěstované plodiny patří ozimá pšenice, jarní ječmen sladovnický, řepka ozimá, cukrová řepa, soja, špenát a mák.V letošním roce se společnost rozhodla poprvé vyzkoušet pěstování máku v ozimé variantě a na ploše přibližně 42 hektarů jsou vysázeny odrůdy Olaf a Titan.