Cechovní normy

Balené vody, kromě přírodních minerálních vod

Číslo cechovní normy

2018-06-19-0389

Zařazení dle legislativy

Alkoholické i nealkoholické nápoje včetně balené vody - balené vody

Zadavatel normy

Společnost

Potravinářská komora České republiky
Počernická 96/272
Praha 10 - Malešice, 108 03
Česká republika

Navrhovatel normy

Společnost

Potravinářská komora České republiky
Počernická 96/272
Praha 10 - Malešice, 108 03
Česká republika

Požadavky na složení

Povinné složky

voda z podzemního zdroje na území ČR

Přípustné složky

Dle vyhlášky č. 275/2004Sb.

Nepřípustné složky

Dle vyhlášky č. 275/2004Sb.

Technologický postup

Vstupní kontrola obalů. · Očištění a dezinfekce vnitřního povrchu obalu. · Vlastní naplnění obsahu obalu. · Uzavření uzávěrem. · Výstupní kontrola výrobků. · Paletizace.

Senzorické požadavky

Vzhled

odpovídající vodě z definovaného zdroje podzemní vody

Vůně a chuť

v závislosti na podzemním zdroji vody, bez cizích pachů a vůní netypických pro danou vodu

Konzistence

není definována

Nadstandardní parametry

Hodnota obsahu sodíku nepřekračující limit 20 mg/l. Balená voda je vyráběna z podzemního zdroje vody; voda je pojmenována podle zdroje a tento název musí být 1,5x větší než jakýkoliv další text na etiketě, musí být na první pohledy výrazný a jasně čitelný Výrobce musí mít zavedený certifikovaný HACCP a HACCP potvrzený certifikací v rámci vyšších standardů jako IFS, BRS, ISO 22000, FSSC 22000 apod

Rozhodčí metody

Laboratorní testy dle vyhl. 275/2004 Sb.; v případě sporů budou použity analytické metody používané státními kontrolními orgány

Procesní stav

Schválený