Výrobky

Pramenitá voda ŠUMAVSKÝ PRAMEN 0,5 l

Číslo cechovní normy

2018-06-19-0389

Číslo výrobku

2018-06-19-0389/1354

Zařazení dle legislativy

Alkoholické i nealkoholické nápoje včetně balené vody - balené vody

Společnost

ŠUMAVSKÝ PRAMEN a.s.
Novohradská 21
České Budějovice, 370 01
Česká republika

Definice balení

EAN

8594045300048

Typ balení

PET lahev

Velikost balení

1 l

Způsob distribuce výrobku

maloobchod

Složení

pramenitá voda

Senzorické požadavky

Vzhled

Barvu vody způsobují rozpuštěné i nerozpuštěné látky. Rozlišuje se skutečná barva vody od zdánlivé barvy způsobené barevností nerozpuštěných látek. Čisté přírodní vody jsou obvykle téměř bezbarvé, v hrubých vrstvách blankytně modré. Modrá barva je tím intenzivnější, čím méně a menších suspendovaných látek voda obsahuje. Vlivem přítomnosti jemných rozptýlených látek přechází modrá barva do zelena. Charakteristické zabarvení dávají vodě i některé mikroorganismy. Žlutou až hnědou barvu povrchových vod způsobují huminové látky a sloučeniny trojmocného železa. Zelenkavou barvu vody zapříčiňuje také obsah vápenatých solí a téměř zelenou barvu některých jezer útvar podloží. Barva vody je fyzikálním indikátorem čistoty povrchových a podzemních vod. Je také důležitým kritériem na zjišťování účinnosti technologického zařízení úpravny.

Vůně a chuť

v závislosti na podzemním zdroji vody, bez cizích pachů a vůní netypických pro danou vodu

Konzistence

dle legislativy

Nadstandardní parametry

Hodnota obsahu sodíku nepřekračuje hodnotu 20 mg/l.

Technologický postup

• Vstupní kontrola obalů. • Očištění a dezinfekce vnitřního povrchu obalu. • Vlastní naplnění obsahu obalu. • Uzavření uzávěrem. • Výstupní kontrola výrobků. • Paletizace

Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky

Dle vyhlášky č. 275/2004 Sb. Hodnota obsahu sodíku nepřekračuje hodnotu 20 mg/l.

Ocenění a značky kvality

Klasa

Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou České republiky

Procesní stav

Schválený