Výrobky

Balená voda – pramenitá voda balená do obalu s uzavřením víčkem NON SPILL - 18,9 l

Číslo cechovní normy

2018-06-19-0389

Číslo výrobku

2018-06-19-0389/1012

Zařazení dle legislativy

Alkoholické i nealkoholické nápoje včetně balené vody - balené vody

Společnost

ŠUMAVSKÝ PRAMEN a.s.
Novohradská 21
České Budějovice, 370 01
Česká republika

Definice balení

Typ balení

velkoobjemový obal

Velikost balení

19 l

Způsob distribuce výrobku

maloobchod

Složení

pramenitá voda

Senzorické požadavky

Vzhled

Barvu vody způsobují rozpuštěné i nerozpuštěné látky. Rozlišuje se skutečná barva vody od zdánlivé barvy způsobené barevností nerozpuštěných látek. Čisté přírodní vody jsou obvykle téměř bezbarvé, v hrubých vrstvách blankytně modré. Modrá barva je tím intenzivnější, čím méně a menších suspendovaných látek voda obsahuje. Vlivem přítomnosti jemných rozptýlených látek přechází modrá barva do zelena. Charakteristické zabarvení dávají vodě i některé mikroorganismy. Žlutou až hnědou barvu povrchových vod způsobují huminové látky a sloučeniny trojmocného železa. Zelenkavou barvu vody zapříčiňuje také obsah vápenatých solí a téměř zelenou barvu některých jezer útvar podloží. Barva vody je fyzikálním indikátorem čistoty povrchových a podzemních vod. Je také důležitým kritériem na zjišťování účinnosti technologického zařízení úpravny.

Vůně a chuť

v závislosti na podzemním zdroji vody, bez cizích pachů a vůní netypických pro danou vodu

Konzistence

dle legislativy

Nadstandardní parametry

Hodnota obsahu sodíku nepřekračuje hodnotu 20 mg/l.

Technologický postup

'- Vizuální kontrola barelů - při porušeném uzávěru senzorická kontrola. - Mechanické odzátkování obalu. - Automatizovovaný stroj tzv. myčkoplnič (čištění + plnění bez zásahu obsluhy, tzn. Minimalizace vnější kontaminace). - Fáze čištění povrchu vnějšího, vnitřního: - předřazený oplach, - min. 10 cyklů ošetření čistícím prostředkem, - oplach, - min. 2 cykly ošetření dezinfekčním prostředkem, - finální oplach. - Fáze plnění, uzavření: - Automatizované plnění. - Automatizované uzavření víčkem typu „NON SPILL“. - Strojová aplikace minimálního data spotřeby, technologie typu InkJet, LASER.

Ocenění a značky kvality

Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou České republiky

Procesní stav

Schválený