Shrnutí roku 2021


V roce 2021 proběhla dvě zasedání hodnotící komise. První jednání proběhlo 6. května 2021 a byly projednány návrhy norem pracovní skupiny Svazu pekařů a cukrářů v ČR, z.s uvedené níže:

 1. Kokosky
 2. Pekařské polotovary z pálené hmoty
 3. Sněhové pečivo bílé
 4. Sněhové pečivo bílé nebo barevné, sypané barevným krystalovým cukrem nebo máčené či stříkané tmavou tukovou polevou,
 5. Pšeničná mouka polosvětlá,
 6. Tradiční jihočeské zelňáky
 7. Perník na strouhání a strouhaný perník
 8. Tvarovaný, plněný a zdobený perník

  Připomínky a dotazy členů komise byly zodpovězeny a byly zapracovány do návrhů Takto upravené návrhy byly doporučeny Výkonné radě PK ČR ke schválení. Připomínkovány byly např. druh džemů u kokosek, dva výrobní postupy pro kokosky, sněhové pečivo, polotovary z pálené hmoty (varianty ze základních surovin nebo z připravené směsi).

Druhou skupinou norem byly normy na vaječné polotovary, zde byly připomínky jak ze strany dozorových orgánů, tak ze strany výrobců a distributorů. Parametry jednotlivých norem byly opraveny po vzájemné shodě. Normy na sušený bílek a žloutek nebyly dány na výkonnou radu ke schválení, v ČR se v současné době nevyrábějí.

 1. Sušený vaječný bílek
 2. Sušený vaječný žloutek
 3. Tekutý vaječný bílek
 4. Tekutý vaječný žloutek
 5. Tekutá vaječná melanž
 6. Tekutá vaječná melanž na mašlování
 7. Tekutá vaječná melanž stabilizovaná

  Dále byly projednány a následovně schváleny výkonnou radu následující normy: kysané zelí, kysané zelí ve slaném nálevu, český mošt, zeleninová šťáva a její směsi včetně šťáv ovocných.

Dne 13. 10. 2021 se konalo druhé jednání komise a na komisi byly projednány a navrženy:


• Norma na bělosemenný mák, kde komise doporučila projednat se spolkem Český modrý mák z.s. jako navrhovatelem spojení této normy do jedné normy na Český mák, která by zahrnovala jak schválenou normu na Český modrý mák, tak navrhovanou normu na bělosemenný mák.

• Normy na různé druhy pomazánek. Komise dostala nové návrhy na několik druhů pomazánek (rybí, lososová, křenová se šunkou, česneková a rodinná pomazánku) a řada norem na podobné pomazánky je již schválených. Normy se liší pouze v tom, jestli se jedná o pomazánky, kde je základ majonéza nebo mléčná složka (tvaroh, čerstvý sýr, čerstvý termizovaný sýr, tradiční pomazánkové) jako složka povinná a v řadě přípustných složek. Vzhledem k rostoucímu počtu norem na pomazánky, jejichž návrhy dostává komise od jednotlivých výrobců, komise doporučuje sekci lahůdek provést revizi těchto norem a najít návrhy pro základní normy na pomazánky.

• Normy na hotové pokrmy – zde na základě dodaných návrhů norem na hotové pokrmy komise doporučuje zatím normy na hotové pokrmy neprojednávat a neschvalovat, neboť se jedná se o poměrně komplikovanou skupinu potravin. Jako další krok doporučuje najít odborného garanta, který by s těmito normami po odborné stránce pomohl. Komise doporučuje v první fázi navrhnout strukturu norem (ČCN hotové pokrmy, sterilované, pasterované, mražené, ultra fresh apod.) a dále vybrané tradiční pokrmy např. svíčkovou, guláš a další tradiční pokrmy.

• Normy na salát coleslaw s bílým a červeným zelím - u těchto norem komise doporučuje počkat na vyjádření sekce lahůdek, které zatím nebylo hodnotící komisi předáno, a pokud možno spojit tyto normy do jedné normy pro zelné saláty.

 

Systém českých cechovních norem byl pravidelně součástí stánku PK ČR na výstavě Země živitelka, kde byly prezentovány ve výstavních vitrínách i formou ochutnávek stávající a nově registrované společnosti v oboru pekařských výrobků (Pekárna Srnín s.r.o., TESCO STORES ČR a.s., Globus ČR, k.s., PENAM a.s., Adélka a.s.). Společností, která se přihlásila nově do systému bez prezentace na Zemi živitelce, je PAC Hořovice s.r.o.

 

Systém ČCN je prezentován v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce, Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví a to ve vzdělávací akci s názvem“ Označení kvality a certifikace v reflexi na evropskou strategii Green Deal a From Farm to Fork“. V roce 2021 proběhly na podzim tři cykly, zbývající tři proběhnou v roce 2022.


V roce 2021 byl schválen projekt podpory projektů nestátních neziskových organizací vyhlášená Ministerstvem zemědělství ČR s názvem „České cechovní normy – nástroj ke zvyšování kvality“. Náplní projektu byla významná mediální propagace systému ČCN formou online, informačních letáků, článků a prezentace na sociálních sítích.

Systém cechovních norem byl také prezentován spolkem Český modrý mák, z.s. na odborném semináři MÁK V ROCE 2021, který se konal 15. 2. 2021 formou on-line, na Výroční konferenci ČTPP dne 21. 4. 2021. U norem na Český modrý mák a Český modrý mák mletý došlo na podzim na základě doporučení SZPI ke změně názvu na „Modrý mák“ a „Modrý mák mletý“ a to z důvodu, že byla registrována značka „Chráněné zeměpisné označení“ pro Český modrý mák. CHZO Český modrý mák požívá z nařízení 1151/2012 ochrany před jakýmkoli zneužitím zapsaného názvu.