P1 Grafické vyjádření značky

P2 Grafický manuál

P3 Podmínky pro používání

P4 Seznam potravin

P5 Návrh na zařazení

P6 Žádost o zařazení potraviny na Seznam potravin

P7 Čestné prohlášení

P8 Roční poplatky

Podlicenční smlouva