Farma hospodaří na 200 ha převážně trvalých travních porostů. Nachází se v krásném a velmi čistém prostředí CHKO Český les v nadmořské výšce přes 600 m. Farma funguje v režimu ekologického hospodářství. Ideou farmy je navrácení k přírodě a k přirozené produkci kvalitního a chutného masa. Postupně se rozvíjí i zpracování masných výrobků. Na farmě je možnost ubytování a provozuje restauraci s částečným využitím vlastních zdrojů a výrobků místních producentů.