Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice hospodaří v podhůří Krkonoš na výměře cca 745 ha zemědělské půdy. Podnik byl založen v roce 1992. Zabýváme se rostlinnou a živočišnou výrobou. Živočišná výroba je zaměřená na chov skotu plemene ČESTR, dojný skot, kráv bez tržní produkce a býky na žír. Rostlinná výroba zajišťuje zejména krmiva pro vlastní zvířata, z tržních plodin se pěstuje řepka olejná a žito.