Již z názvu společnosti Podravka – Lagris je patrné, že společnost vznikla spojením dvou individuálních společností, kterými byly společnost Podravka a společnost Lagris. Pro bližší představení historie společnosti Podravka – Lagris a. s. je tak zapotřebí se seznámit s příběhy jednotlivých společností, které při založení působily na trhu individuálně.
Společnost Lagris byla založena v roce 1991 jako česká rodinná firma v Dolní Lhotě u Luhačovic, která se primárně zabývala prodejem agroplodin na český trh. Po úspěšném vstupu na český trh a úvodním prodeji ovoce a zeleniny společnost rozšířila svou nabídku o prodej rýže a luštěnin
Společnost upevnila stabilní postavení na trhu a stává se tak jedním z největších zpracovatelů potravin v České republice.
V roce 2002 se společnost Lagris a. s. stává součástí skupiny Podravka a v roce 2005 dochází k zakončení začlenění pod mateřskou společnost Podravka, kdy společnost změnila obchodní název na Podravka – Lagris a. s., pod kterým vystupuje dodnes.
Společnost Podravka byla založena již v roce 1934 v Chorvatsku, avšak pod dnešním názvem zahájila svou činnost až v roce 1947. Nejvýznamnějším rokem pro Podravku byl rok 1958, kdy společnost vyvinula přísadu do jídel pro ochucení pokrmů, která je známá po celém světě pod názvem Vegeta. Tato přísada do jídel se stala jednou z nejvýznamnějších položek portfolia Podravky a prodává se ve více než 40 ti zemích světa dodnes.
Aktuálně má Podravka dceřiné či obchodní zastoupení ve více jak 40 ti zemích světa, prodává více jak 500 různých produktů s více než 80 ti letou zkušeností na trhu.
Podravka – Lagris a. s. tak aktuálně patří mezi nejvýznamnější potravinářské společnosti v České republice a její produkty jsou známy napříč všemi 5 ti kontinenty světa a ve více než 60 ti zemích světa.