Cechovní normy

Sele pro výkrm

Číslo cechovní normy

2021-05-21-0516

Zadavatel normy

Společnost

Potravinářská komora České republiky
Počernická 96/272
Praha 10 - Malešice, 108 03
Česká republika

Navrhovatel normy

Společnost

Potravinářská komora České republiky
Počernická 96/272
Praha 10 - Malešice, 108 03
Česká republika

Požadavky na složení

Povinné složky

- Sele o hmotnosti 20-30 kilogramů.
- Bez klinických příznaků jakéhokoli onemocnění.
- Bez zjevných dědičných vad.

Přípustné složky

nejsou stanoveny

Nepřípustné složky

nejsou stanoveny

Technologický postup

• Chovatel je registrován v ústřední evidenci zvířat.
• Zvířata jsou chována v souladu se všemi legislativními požadavky na chov zvířat (zákon na ochranu zvířat proti týrání 50/1992 sb., zákon o šlechtění 154/2000 sb.).

Nadstandardní parametry

  • Chov používá krmiva výhradně od dodavatelů zapojených do Systému zásad společného řízení bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti krmiv.
  • Chovatel zlepšuje životní podmínky prasat alespoň třemi z následujících způsobů:

-snížením tepelného stresu ochlazováním prasnic v průběhu letního období;
-snížením obsahu amoniaku ve stáji použitím biotechnologických přípravků;
-zajištěním nadstandardního světelného režimu pro prasnice;
-zajištěním alespoň 20% nezaroštované plochy kotců pro prasata v předvýkrmu;- odložení prvního připuštění prasničky na věk po 230 dnech
-zvětšení plochy selat v předvýkrmu o 20%

Rozhodčí metody

Nejsou požadovány

Senzorické požadavky

Vzhled

nejsou požadovány

Vůně a chuť

nejsou požadovány

Konzistence

nejsou požadovány

Uživatel

Schváleno

19.4.2022 13:17:59

Schválil

Cechovní normy

Procesní stav

Schválený

Platnost

Od

19.4.2022 13:17:59

Do

-