Nové smlouvy  na vepřové výsekové maso a masné výrobky budou uzavírány s výrobci kteří používají ve výrobě vepřové maso od chovatelů majících uzavřenou smlouvu s PK ČR.

Seznam chovatelů bude je k dispozici  na webových stránkách ČCN v sekci "Dokumenty pro chovatele" - "Chovatelé".