Dne 13. 10. 2021 hodnotící komise ČCN projednala návrhy norem s tímto výsledkem:

 

Norma na bělosemenný mák

Komise doporučuje projednat se spolkem Český modrý mák z.s. jako navrhovatelem spojení této normy do jedné normy na Český mák, která by zahrnovala jak schválenou normu na Český modrý mák, tak navrhovanou normu na bělosemenný mák. 
 
Normy na různé druhy pomazánek

Komise dostala nové návrhy na  několik druhů pomazánek (rybí, lososová, křenová se  šunkou, česneková a rodinná  pomazánku) a řada norem na podobné pomazánky je  již schválených. Normy se liší pouze v tom, jestli se jedná o pomazánky, kde je základ majonéza nebo mléčná složka (tvaroh, čerstvý sýr, čerstvý termizovaný sýr, tradiční pomazánkové) jako složka povinná a v řadě přípustných složek.  Vzhledem k rostoucímu počtu norem na pomazánky, jejichž návrhy dostává komise od jednotlivých výrobců, komise doporučuje sekci  lahůdek provést revizi těchto norem a najít  návrhy pro základní normy na pomazánky. 
 
Normy na hotové pokrmy
Na základě dodaných návrhů norem na hotové pokrmy komise doporučuje zatím normy na hotové pokrmy neprojednávat a neschvalovat, neboť se jedná se o poměrně komplikovanou skupinu potravin. Jako další krok doporučuje najít odborného garanta, který by s těmito normami po odborné stránce pomohl. Komise doporučuje v první fázi navrhnout strukturu norem (ČCN hotové pokrmy, sterilované, pasterované, mražené, ultra fresh apod.) a dále vybrané tradiční pokrmy např. svíčkovou, guláš a další tradiční pokrmy.

Norma na kynutý knedlík s ovocnou náplní
U této normy požaduje komise odkaz u jednotlivých složek na složky podle ČCN (např, pšeničná mouka, vaječná melanž), dále upřesnit ovocnou náplň – množství náplně ovoce v ní, lépe specifikovat přípustné složky a nepřípustné složky.

Normy na salát coleslaw s bílým a červeným zelím
Komise doporučuje počkat na vyjádření sekce lahůdek, které zatím nebylo hodnotící komisi předáno, a pokud možno spojit tyto normy do jedné normy pro zelné saláty

Žádost ČSZM o úpravu normy pro párky
ČSZM požádal o rozšíření technologického obalu o přírodní, jedlé kolagenní, celofánové a alginátová střeva. Hodnotící komise souhlasí o rozšíření o jedlé kolagenní a alginátová střeva. Celofánová střeva nedoporučuje zařadit do přípustných složek v normě na párky, došlo by ke snížení kvalitativních parametrů normy. ČSZM poukazuje na povolené používání celofánového střeva pro drůbeží párky, členové komise považují drůbeží párky za výrobek neporovnatelný s párky vepřovými.