Výrobci (provozovatelé potravinářského podniku)

výrobci (provozovatelé potravinářských podniků) mohou podávat návrhy na české cechovní normy, pokud   daná norma neexistuje, nebyla zpracována odbornou sekcí, zájmovým nebo profesním svazem;

výrobce (provozovatel potravinářského podniku) může podávat žádosti na zařazení potraviny splňující podmínky schválené  cechovní normy;

výrobce (PPP) je povinen udržovat schválenou potravinu v souladu s ČCN po celou dobu její platnosti;

výrobce (PPP) je povinen oznámit správci veškeré změny schválené potraviny, které by mohly mít za následek skutečnost, že potravina nevyhoví platné ČCN;

výrobce (PPP) je povinen  používat veškerá označení schválené potraviny způsobem, který nevede ke znevažování ČCN;

výrobce (PPP) má právo používat v jakékoli komunikaci týkající se  schválené potraviny informace o tom, že potravina splňuje konkrétní ČCN;

značku „Vyrobeno podle České cechovní normy“  na schválené potravině musí být používán v souladu s grafickým  manuálem.