Výrobci (provozovatelé potravinářského podniku)

výrobci (provozovatelé potravinářských podniků) mohou podávat návrhy na české cechovní normy, pokud   daná norma neexistuje, nebyla zpracována odbornou sekcí, zájmovým nebo profesním svazem;

výrobce (provozovatel potravinářského podniku) může podávat žádosti na zařazení potraviny splňující podmínky schválené  cechovní normy;

výrobce (PPP) je povinen udržovat schválenou potravinu v souladu s ČCN po celou dobu její platnosti;

výrobce (PPP) je povinen oznámit správci veškeré změny schválené potraviny, které by mohly mít za následek skutečnost, že potravina nevyhoví platné ČCN;

výrobce (PPP) je povinen  používat veškerá označení schválené potraviny způsobem, který nevede ke znevažování ČCN;

výrobce (PPP) má právo používat v jakékoli komunikaci týkající se  schválené potraviny informace o tom, že potravina splňuje konkrétní ČCN;

značku „Vyrobeno podle České cechovní normy“  na schválené potravině musí být používán v souladu s grafickým  manuálem.

Kontaktní informace

 Potravinářská komora ČR
 Počernická 96/272, Praha 10 - Malešice

 Dana Gabrovská
 296 411 192, 737 287 004
 gabrovska @ foodnet.cz

 František Sládek
 724 350 249
 sladek @ foodnet.cz

 www.foodnet.cz

Nejnovější produkty

Prvorepublikový bok
Špekáčky se sýrem vázané cca 1,2 kg
Špekáčky pikant – vázané cca 1,2 kg
Špekáčky extra – vázané cca 1,2 kg
Váhalova paštika 300 g
Váhalova paštika 1 kg
Lipánek tvarohový  vanilka 130 g
Lipánek tvarohový  kakao 130 g
Lipánek tvarohový 130 g