Výrobky

Vejce Slapy – M30

Číslo cechovní normy

2015-12-02-0026

Číslo výrobku

2015-12-02-0026/0792

Zařazení dle legislativy

Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - vejce

Charakteristika výrobku

Vejce od slepic vlastního volného chovu.

Společnost

Statek Slapy, družstvo
Slapy 425
Slapy, 25208

Definice balení

Balení

Typ: Plata z nasávané kartonáže, velikost: 30 ks

Způsob distribuce výrobku

prodej ve vlastní prodejně

Složení

Vejce

100 %

Alergeny

3 - Vejce - Vejce a výrobky z nich

Senzorické požadavky

Vzhled

Čisté s nepoškozenou skořápkou, barva skořápky bílá až tmavě hnědá, nemyté, označené, např. (1 CZ 1617), rozdělené do hmotnostních skupin ( M- 53-63 g), barva žloutku dle stupnice La Roche min.8.

Vůně a chuť

Chuť i vůně typická pro vejce.

Konzistence

Pevný žloutek, čirý průhledný rosolovitý bílek.

Nadstandardní parametry

Produkce vajec kura domácího z vlastního chovu v hospodářství registrovaném v ústřední evidenci zvířat.

Technologický postup

Vejce od nosnic kura domácího jsou co nejdříve po snášce dopravována do třídíren nebo skladů vajec. Vejce jsou do třídírny dodána nejpozději 4. pracovní den po snášce. Vejce jsou individuálně označena na skořápce rozlišovacím číslem producenta, dle  směrnice 2002/4/ES., v produkčním místě nebo na každém kontejneru před opuštěním produkčního místa. Vejce jsou před tříděním prohlédnuta a prosvícena, nevhodná vejce jsou z třídění vyřazena. Třídírny třídí, balí a označují vejce a obaly nejpozději 2. pracovní den po dni převzetí vajec. Po vytřídění jsou čerstvá vejce balena do požadovaného typu obalu. Vejce jsou po celou dobu přepravy a skladování uchovávána při nekolísavé teplotě +,5°C až +,18°C.

Uživatel

Schváleno

22.6.2021 15:13:30

Schválil

Cechovní normy

Procesní stav

Zrušený