Výrobky

Čerstvá tříděná vejce XL 30

Číslo cechovní normy

2015-12-02-0026

Číslo výrobku

2015-12-02-0026/2240

Zařazení dle legislativy

Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - vejce

Společnost

MAVE Jičín, a.s.
Lháň 21
Radim, 50713
Česká republika

Definice balení

Balení

Typ: papírová krabička, velikost: 30 ks

Způsob distribuce výrobku

maloobchod

Složení

vejce

100 %

Alergeny

3 - Vejce - Vejce a výrobky z nich

Senzorické požadavky

Vzhled

Čisté s nepoškozenou skořápkou, barva skořápky bílá až tmavě hnědá, nemyté, označené, např. (1 CZ 1617), rozdělené do hmotnostních skupin ( M- 53-63 g), barva žloutku dle stupnice La Roche min.8.

Vůně a chuť

Chuť i vůně typická pro vejce.

Konzistence

Pevný žloutek, čirý průhledný rosolovitý bílek.

Nadstandardní parametry

Vlastní produkce vajec, krmeno krmivem vyrobeném v České republice, vejce tříděna a balena v rámci 1 podniku; zavedeny systémy BRC, IFS.

Technologický postup

Vejce od nosnic HISEX a HY-LINEjsou co nejdříve po snášce dopravována do třídíren nebo skladů vajec. Vejce jsou do třídírny dodána nejpozději 4. pracovní den po snášce. Vejce jsou individuálně označena na skořápce rozlišovacím číslem producenta, dle směrnice 2002/4/ES., v produkčním místě nebo na každém kontejneru před opuštěním produkčního místa. Vejce jsou před tříděním prohlédnuta a prosvícena, nevhodná vejce jsou z třídění vyřazena. Třídírny třídí, balí a označují vejce a obaly nejpozději 2. pracovní den po dni převzetí vajec. Po vytřídění jsou čerstvá vejce balena do požadovaného typu obalu. Vejce jsou po celou dobu přepravy a skladování uchovávána při nekolísavé teplotě +5°C až +18°C.

Procesní stav

Zrušený