Potraviny (výrobky)

Potraviny (výrobky) jsou přihlašovány ke schváleným normám. Pokud neexistuje schválená norma pro daný výrobek, musí žadatel nejdříve normu navrhnout a nechat řádně projednat hodnotící komisí a schválit Výkonnou radou PK ČR.

Žadatel vyplní žádost o zařazení potraviny na seznam potravin splňující podmínky českých cechovních norem.

Žádost obsahuje název výrobku, výrobce, EAN kód, typ balení a velikost balení, složení, výživovou hodnotu, senzorické parametry a nadstandardní parametry.

Kontrolu žádosti provádí správce norem - Potravinářská komora České republiky.

Pokud je potravina (výrobek) v souladu s českou cechovní normou, je vysloven souhlas.

Výrobce dodá k žádosti čestné prohlášení a výpis z obchodního rejstříku.