Petr Kubát hospodaří od roku 1991 na přibližně 300 ha zemědělské půdy na Vysočině. Jeho farma se věnuje rostlinné i živočišné výrobě. V rostlinné výrobě se zaměřuje především na modrý mák, ječmen jarní sladovnický, řepku olejnou, pšenici a průmyslové brambory. V živočišné výrobě chová cca 200 kusů ovcí.