Společnost ČESKÁ VEJCE FARMS s.r.o. se zabývá chovem nosnic a produkcí konzumních vajec. Vyprodukovaná vejce jsou tříděna a balena do spotřebitelských obalů na třídírně ve Vejprnicích, která je jednou z největších a nejmodernějších třídíren v ČR. Odtud také probíhá distribuce k odběratelům a to jak do obchodních řetězců tak i do gastro - provozů a velkoobchodních skladů. Zákazníci si také mohou zakoupit vejce ve firemní maloobchodní prodejně.

DRUKO Střížov s.r.o. je ryze česká společnost orientovaná na užitkový chov nosnic. Firma disponuje vlastní odchovnou kuřic a má tedy uzavřený obrat hejna. Vyprodukovaná vejce umisťuje na trh prostřednictvím odbytové organizace ČESKÁ VEJCE CZ a.s.