Vsacko Hovězí a.s. hospodaří na 990 ha zemědělské půdy v CHKO Beskydy, paseme zde skot simentál, odchováváme plemenné býčky i jalovičky s POP, od roku 2021 jsme v řežimu ekologického hospodaření. Od r. 2019 prodáváme vyzrálé vak Vsaco HOvězné maso ze zdravých zvířat z vlastního chovu.