Cechovní normy

Jatečné prase

Číslo cechovní normy

2021-05-21-0517

Zadavatel normy

Společnost

Potravinářská komora České republiky
Počernická 96/272
Praha 10 - Malešice, 108 03
Česká republika

Navrhovatel normy

Společnost

Potravinářská komora České republiky
Počernická 96/272
Praha 10 - Malešice, 108 03
Česká republika

Požadavky na složení

Povinné složky

- Jatečné prase bez klinických známek závažných onemocnění.------

Přípustné složky

nejsou stanoveny

Nepřípustné složky

Rezidua antimikrobik a cizorodých látek nad MRL

Technologický postup

• Chovatel je registrován v ústřední evidenci zvířat.
• Zvířata jsou chována v souladu se všemi legislativními požadavky na chov zvířat (zákon na ochranu zvířat proti týrání 50/1992 sb., zákon o šlechtění 154/2000 sb.).

Nadstandardní parametry

Nadstandardní parametry
- Naskladňovaná selata odpovídají ČCN pro selata.
- Chov používá krmiva výhradně od dodavatelů zapojených do Systému zásad společného řízení bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti krmiv.
- Chovatel dodržuje pravidla pro snižování dávek antimikrobik:
o Nepoužívá žádná antimikrobní léčiva za účelem prevence.
o Fluorované chinolony jsou používány výjimečně a v souladu s podmínkami indikačního omezení.
o Nejsou používána antimikrobika ze skupiny polymyxinů (kolistin).*
o Nejsou používány cefalosporiny 3. a 4. generace. *
o O užití veškerých léčiv vede evidenci.

* V případě, že veterinární lékař rozhodne, že je krátkodobé využití těchto skupin antimikrobik nezbytné, aby nedošlo ke zbytečnému utrpení zvířat, může chovatel tato antimikrobika použít. Je však povinen vést o jejich užívání záznamy a ukončit jejich aplikaci jakmile to zdravotní stav zvířat dovolí.

Rozhodčí metody

Nejsou vyžacovány.

Senzorické požadavky

Vzhled

nejsou požadovány

Vůně a chuť

nejsou požadovány

Konzistence

nejsou požadovány

Uživatel

Schváleno

2.2.2022 15:14:24

Schválil

Cechovní normy

Procesní stav

Schválený

Platnost

Od

2.2.2022 15:14:24

Do

-