Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlašují jedenáctý ročník soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“.

Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků. Prostřednictvím této soutěže bychom zároveň rádi inspirovali ostatní potravinářské společnosti k inovativnímu přístupu k práci.

Vítězné potravinářské výrobky budou prezentovány a komunikovány směrem k laické i odborné veřejnosti, a to na úrovni ČR i na úrovni mezinárodní. Výrobcům budou také zprostředkovány kontakty a možnost konzultace pro jejich další inovativní rozvoj. Vítězné výrobky v kategorii Reformulace roku mohou používat logo Platformy pro reformulace (např. na obalech výrobků, webových stránkách a v další komunikaci výrobce), umožňující upozornit spotřebitele na výrobky s vylepšením složením i v případě, kdy toto snížení nedosahuje hodnot daných nařízením (ES) č. 1924/2006.

Více informací se dozvíte na: http://soutez.foodnet.cz/