1. První část jednání byla věnována návrhům norem na jemné pečivo, mouku a tradiční jihočeské zelňáky

Kokosky
Pekařské polotovary z pálené hmoty
Sněhové pečivo bílé
Sněhové pečivo bílé nebo barevné, sypané barevným krystalovým cukrem nebo máčené či stříkané tmavou tukovou polevou
Pšeničná mouka polosvětlá
Tradiční jihočeské zelňáky
Perník na strouhání a strouhaný perník
Tvarovaný, plněný a zdobený perník

Před jednáním komise byly návrhy zaslány členům komise a někteří členové komise zaslali připomínky, které byly zapracovány a dále přišla řada připomínek od SZPI, které byly projednány až v rámci jednání komise. Všechny připomínky byly zodpovězeny a budou zapracovány do návrhů, takto upravené návrhy budou doporučeny Výkonné radě PK ČR ke schválení. Připomínkovány byly např. druh džemů u kokosek, dva výrobní postupy pro kokosky,  sněhové pečivo, polotovary z pálené hmoty (varianty ze základních surovin nebo z připravené směsi)..

Druhá část jednání byla věnována normám na vaječné polotovary, zde byly připomínky jak ze strany dozorových orgánů, tak ze strany výrobců a distributorů. Parametry jednotlivých norem byly opraveny po vzájemné shodě. Normy na sušený bílek a žloutek nebudou zatím dány na výkonnou radu – v ČR se v současné době nevyrábějí. 

Sušený vaječný bílek
Sušený vaječný žloutek
Tekutý vaječný bílek
Tekutý vaječný žloutek
Tekutá vaječná melanž
Tekutá vaječná melanž stabilizovaná
Tekutá vaječná melanž na mašlování

Dále byly projednány následující normy: 

Kysané zelí – norma bude upravena podle připomínek členů komise a doporučena VR ke schválení
Špekáčky se sýrem – komise nedoporučuje přijetí této normy, jedná se o výrobek, který se odklání od klasických špekáčků a členové komise nevidí důvod přidávat do špekáčků složky, které historicky nebyly do tohoto druhu masného výrobku používány.
Tekutý zkaramelizovaný cukr – norma bude upravena podle žádosti zadavatele normy – bude vymazána teplota v technologickém postupu a ve fyzikálních, mikrobiologických a chemických požadavcích budou vymazány parametry pro cukry a jejich obsah.
100% ovocné a zeleninové šťávy – norma bude rozdělena na dvě normy – "český mošt" a "zeleninová šťáva a její směsi včetně šťáv ovocných"; parametry a nadstandard budou upraveny na základě doporučení komise; upravené normy budou doporučeny ke schválení výkonnou radou.