Potraviny (výrobky)

Potraviny (výrobky) jsou  přihlašovány ke schváleným  normám. Pokud neexistuje schválená  norma pro daný výrobek, musí  žadatel nejdříve normu navrhnout a nechat řádně projednat hodnotící komisí a schválit Výkonnou radou PK ČR;

Žadatel vyplní žádost o zařazení potraviny na seznam potravin splňující podmínky českých cechovních norem;

Žádost obsahuje  název výrobku, výrobce, EAN kód,  typ balení a velikost balení, složení, výživovou hodnotu, senzorické parametry a nadstandardní parametry;

Kontrolu  žádosti  provádí správce norem – Potravinářská komora České republiky;

Pokud je potravina (výrobek) v souladu s českou cechovní normou, je vysloven souhlas;

Výrobce dodá  k žádosti čestné prohlášení a výpis z obchodního rejstříku.