Potraviny (výrobky)

Potraviny (výrobky) jsou  přihlašovány ke schváleným  normám. Pokud neexistuje schválená  norma pro daný výrobek, musí  žadatel nejdříve normu navrhnout a nechat řádně projednat hodnotící komisí a schválit Výkonnou radou PK ČR;

Žadatel vyplní žádost o zařazení potraviny na seznam potravin splňující podmínky českých cechovních norem;

Žádost obsahuje  název výrobku, výrobce, EAN kód,  typ balení a velikost balení, složení, výživovou hodnotu, senzorické parametry a nadstandardní parametry;

Kontrolu  žádosti  provádí správce norem – Potravinářská komora České republiky;

Pokud je potravina (výrobek) v souladu s českou cechovní normou, je vysloven souhlas;

Výrobce dodá  k žádosti čestné prohlášení a výpis z obchodního rejstříku.

Kontaktní informace

 Potravinářská komora ČR
 Počernická 96/272, Praha 10 - Malešice

 Dana Gabrovská
 296 411 192, 737 287 004
 gabrovska @ foodnet.cz

 František Sládek
 724 350 249
 sladek @ foodnet.cz

 www.foodnet.cz

Nejnovější produkty

Prvorepublikový bok
Špekáčky se sýrem vázané cca 1,2 kg
Špekáčky pikant – vázané cca 1,2 kg
Špekáčky extra – vázané cca 1,2 kg
Váhalova paštika 300 g
Váhalova paštika 1 kg
Lipánek tvarohový  vanilka 130 g
Lipánek tvarohový  kakao 130 g
Lipánek tvarohový 130 g