Výrobky

Vejce konzumní nosnic – 30XL

Číslo cechovní normy

2015-12-02-0026

Číslo výrobku

2015-12-02-0026/2183

Zařazení dle legislativy

Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - vejce

Charakteristika výrobku

Vejce konzumní nosnic – Hmotnostní skupina XL (73 g a více); Čerstvá vejce jakostní třídy A; Hmotnostní třída XL (nad 73 g); Vejce jsou balena do obalu z nasávané kartonáže v počtu kusů vajec 30.

Společnost

PROAGRO Nymburk a.s.
Poděbradská 2026
Nymburk, 28872
Česká republika

Definice balení

Typ balení

papírové proložky volné nebo zafoliované

Velikost balení

30 ks

Způsob distribuce výrobku

maloobchod

Složení

vejce třídy A

Alergeny

3 - Vejce - Vejce a výrobky z nich

Energetická hodnota výrobku

622

Senzorické požadavky

Vzhled

Vzhled skořápky – čistá, nepoškozená a normálního tvaru Vzduchová bublina – výška nepřesahuje 6 mm Žloutek – nezřetelně viditelný, bez zřetelné obvodové hranice, bez cizích tělísek, barvy min. 10 dle stupnice La Roche Bílek – čistý, průhledný, rosolovité konzistence, bez cizích tělísek

Vůně a chuť

chuť: typická pro vejce vůně: bez cizího pachu

Konzistence

pevný žloutek, čirý průhledný rosolovitý bílek

Nadstandardní parametry

Produkce vajec kura domácího z farem v České republice, krmeno krmivem vyrobeném v České republice, vejce tříděna a balena v České republice; Během třídění jsou vejce exponována krátkému UV ozáření, které zahubí 99,9% potenciálních patogenů na skořápce, což výrazně zvyšuje potravinovou bezpečnost a eliminuje riziko následné kontaminace vinou nesprávného skladování či manipulace.

Technologický postup

Snesená vejce jsou přepravena dopravníkem přímo na třídičku, nebo jsou na farmě uložena do přepravních obalů a následně dopravena na třídičku. Na třídičce jsou prosvícením vytříděna nestandardní vejce, vážením jsou vejce tříděna podle váhových kategorií a nakonec jsou vejce zabalena do obalu. Vejce jsou skladována při nekolísavé teplotě +5°C až +18°C.

Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky

Vzhled skořápky – čistá, nepoškozená a normálního tvaru Vzduchová bublina – výška nepřesahuje 6 mm Žloutek – nezřetelně viditelný, bez zřetelné obvodové hranice, bez cizích tělísek, barvy min. 10 dle stupnice La Roche Bílek – čistý, průhledný, rosolovité konzistence, bez cizích tělísek Bez přítomnosti bakterií rodu Salmonella

Procesní stav

Schválený