Společnost SZP Těšnovice a.s. je specializovaným podnikem na výrobu vepřového masa. Průměrný stav zvířat na farmě Těšnovice je 22 000 prasat, z toho 1 550 prasnic základního stáda, od kterých odchováme cca 54 000 selat ročně.Celková produkce masa je 4 100 tun za rok.

Společnost SZP Těšnovice a.s. je 16. chovatelem selat a prasat registrovaným do systému Českých cechovních norem.