Farma Gustav Kotajny hospodaří po padesátileté přestávce již 30 let v podhůří Těšínských Beskyd v obci Koňákov a přilehlých katastrech.  Celá farma funguje v režimu ekologického hospodářství. Ideou farmy je opětovné navrácení k přírodě a k produkci kvalitního a chutného masa. Chovají skot Aberdeen Angus, realizují plemenné jalovice i býky a větší část mladých býčků porážejí a zpracovávají již 12. rok ve své bourárně. Většina jejich pozemků je trvale zatravněna a využívá se pro sklizeň sena a senáže pro vlastní spotřebu.

Na farmě se pravidelně pořádají kulturní a společenské akce a jak sám majitel říká, "U nás to žije".