V letošním roce se do systému registrovali 2 noví chovatelé prasat a selat - společnost INTEGRO, a.s. a společnost UNIAGRA spol. s.r.o. Celkem je v systému registováno 15 chovatelů selat a prasat. 

Společnost INTEGRO, a.s se zabývá chovem prasat na třech farmách. Jedná se o reprodukční farmu s chovem 1 500 ks prasnic a o dvě výkrmové farmy o celkové kapacitě 11 000 ks jatečných prasat.

Firma UNIAGRA spol. s r.o. se zabývá rostlinou i živočišnou výrobou. Působí v jihočeském kraji, kde hospodaří na polích a chová zvířata. Chovu prasat se věnuje již od založení firmy v roce 1992.