Společnost Lubská zemědělská, a. s. byla založena v roce 2000, kdy začala nakupovat akcie společnosti SZP Klatovy, akciová společnost. V roce 2001 nákup akcií zcela dokončila a k rozvahovému dni 1. 1. 2002 došlo k zániku SZP Klatovy, akciové společnosti převodem jmění na akcionáře. Touto skutečností se stala Lubská zemědělská, a. s. výrobním podnikem navazujícím na historii SZP Klatovy, akciové společnosti včetně všech právních předchůdců od roku 1970.
Lubská zemědělská, a. s. produkuje ročně cca 6 300 t drůbežího masa na závodech Luby, Nicov a Nový Čestín a 5 300 t jatečných prasat na závodech Petrovice, Hejná a Nový Čestín. Na závodech Plánice a Seč vyprodukuje ročně 58 000 selat pro výkrmové závody.