Společnost AGROFARM, a.s. je vysoce specializovaná na chov prasat. Věnuje se chovu a prodeji selat, jatečných prasat, plemenných a chovných prasniček. Farmy jsou rozmístěny v regionu Vysočiny.