Společnost AFEED, a.s. se zabývá výrobou a prodejem krmných směsí a premixů pro chovy hospodářských zvířat v moderních plně automatizovaných výrobnách v Hustopečích, Kroměříži, Opavě a v Trnavě. Důležitou část obratu společnosti tvoří i nákup a prodej surovin a doplňkových látek pro výrobu krmiv, který pro společnost i její zákazníky zajišťuje obchodní kancelář v Trnavě a také dodávky jednodenních kuřat a obchod s jatečnými zvířaty. Odběrateli jsou nejen velkovýrobci brojlerových kuřat, násadových a užitkových vajec, vepřového a hovězího masa a mléka, nýbrž i zájemci z řad místních chovatelů.