Zemědělská a. s. Krucemburk vznikla rozhodnutím členské schůze Zemědělského družstva Křížová v r. 1995. Zemědělské družstvo Křížová společně se Zemědělským družstvem Vojnův Městec jsou dosud rozhodujícími akcionáři společnosti se základním jměním přes 100 mil. Kč.

K datu 31. 12. 2019 společnost obhospodařovala 3 143 ha zemědělské půdy. Osev na výměře 1885 ha orné půdy tvořily obiloviny (809 ha), řepka (273 ha), brambory (28 ha), mák (168 ha) a pícniny (607 ha). Zastoupení plodin v osevním postupu vyplývá z půdně klimatických podmínek a je rovněž ovlivněno ekologickými aspekty a dislokací převážné části podniku v CHKO Žďárské vrchy a Železné hory. Mimo orné půdy obhospodařuje a.s. 1 258 ha luk a pastvin (tj. zornění cca 60 %).
Živočišnou výrobu lze charakterizovat jako uzavřený obrat stáda v chovu skotu se základem 985 ks krav, produkci vepřového masa a výkrm kuřat v hale s kapacitou 40 000 ks na zástav.
K 31. 12. 19 měla a.s. ve stavu 2 950 ks skotu a 513 ks prasat.

Společnost provozuje peletovací linku v Podmoklanech a bioplynovou stanici ve Ždírci nad Doubravou.

Z nezemědělských činností dále provozujeme zpracovnu masa (včetně prodejny ve Ždírci nad Doubravou). V posledním období řada našich výrobků získala ochrannou známku Regionální produkt kraje Vysočina, naše klobásy se umístily v soutěžích v Čechách i Rakousku. Doubravské párky staly Vítězem soutěže Regionální potravina v kategorii Masné výrobky tepelně opracované.
Pro svoje potřeby a zároveň jako přidruženou výrobu Zemědělská a.s. Krucemburk provozuje pneuservis pro osobní a nákladní automobily, pro zemědělské a stavební stroje. Dále prodáváme náhradní díly (včetně akumulátorů zn. Banner) a motorovou naftu.

Obhospodařovaná výměra je tvořena půdou ve vlastnictví Zemědělské a. s. Krucemburk, popř. Zemědělského družstva Křížová a především půdou pronajatou od vlastníků fyzických osob. Tato – domníváme se dle nadprůměrných a stabilních výsledků – že s péči „dobrých hospodářů“ užívaná zemědělská půda, se nachází ve 37 katastrálních územích, které náleží pod 21 obcí, městysů a měst. Celkově se v těchto 37 katastrálních územích dopočítáme výměry 11 817 ha zemědělské půdy. Zemědělská a. s. Krucemburk a Statek Horní Studenec s.r.o. z této výměry obhospodařují výrazný podíl, a to 33,3 %.

Vedení a. s. je dlouhodobě stabilní a má zájem na korektním a slušném podnikání ve všech oblastech své činnosti. Je jedním z našich cílů, aby stejný přístup mělo vždy všech přibližně 100 zaměstnanců firmy.