Cechovní normy

Česká cechovní norma pro výrobu krmiv (krmných směsí)

Číslo cechovní normy

2021-09-01-0525

Zařazení dle legislativy

Krmiva

Zadavatel normy

Společnost

Spolek pro komodity a krmiva
Opletalova 4
Praha, 11000
Česká republika

Navrhovatel normy

Společnost

Spolek pro komodity a krmiva
Opletalova 4
Praha, 11000
Česká republika

Požadavky na složení

Povinné složky

nejsou definovány

Přípustné složky

Povolené suroviny pro jednotlivé kategorie zvířat, které jsou uvedeny v Nařízení Komise (EU) č. 2017/1017
v aktuálním znění (Katalog krmných surovin) nebo v Rejstříku krmných surovin. Povolené doplňkové látky používané ve výživě
zvířat uvedené v nařízení EP a Rady (ES) č. 1831/2003, podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 999/2001 v aktuálním znění.

Nepřípustné složky

Krmné suroviny, které nejsou uvedeny v Nařízení Komise (EU) 2017/1017 v aktuálním znění (Katalog
krmných surovin) nebo v Rejstříku krmných surovin. Doplňkové látky, kterým není uděleno odpovídající povolení Společenství
(článek 3 odstavec 1 nařízení č. 1831/2003, podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 999/2001 v aktuálním znění.

Technologický postup

 • opracování krmných surovin šrotováním, mačkáním, drcením,loupáním nebo speciální úpravou na požadovanou strukturu;
 • dávkování a navažování sypkých a kapalných krmných surovin a doplňkových látek  podle receptur krmných směsí;
 • šrotování;
 • dávkování kapalných komponent;
 • míchání (homogenizace);
 • koncová kontrola a možná úprava vyrobené krmné směsi hydrotermickým ošetřením, granulováním, drcením;
 • možnost nástřiku kapalných komponent;
 • skladování a expedice vyrobených krmných směsí ve volně loženém, vakovaném nebo pytlovaném nebo jinak baleném  stavu;
 • případně ostatní technologické postupy typické a potřebné pro výrobu konkrétního produktu a plně respektující legislativu ČR a EU.

Nadstandardní parametry

Krmivo vyrobené dle Zásad společného systému řízení bezpečnosti krmiv (tzv. systém „Nadstandard“), aktuální a kompletní dokumentace systému je k dispozici na www adrese www.konsorciumskk.cz

Rozhodčí metody

Rozbor složení, senzorické hodnocení, v případě sporu bude jako rozhodčí metoda uplatňována metoda hodnocení podle Nařízení komise č. 152/2009 v aktuálním znění.

Senzorické požadavky

Vzhled

 • vzhled: tvar typický pro daný výrobek, obvykle forma sypká nebo
  granulovaná;
 • barva:barva typická, dle složení komponentů.

Vůně a chuť

chuť a vůně: typická pro danou krmnou směs bez cizích příchutí a pachů.

Konzistence

- konzistence: suchá, v granulované formě pevný tvar.
- ostatní senzorické požadavky typické pro konkrétní produkt a plně respektující legislativu ČR a EU.

Uživatel

Schváleno

20.9.2021 18:23:01

Schválil

Cechovní normy

Procesní stav

Schválený

Platnost

Od

20.9.2021 18:23:01

Do

-

Výrobky v této normě

Tento výrobce nemá žádné schválené výrobky.