Aktuality

Nové společnosti registrované v únoru 2024

5. 3. 2024
V průběhu února roku 2024 se do systému ČCN přihlásil 1 nový výrobce potravin - Zdonín Agri s.r.o.

V únoru bylo do systému ČCN zaregistrováno několik nových výrobků a proběhla revize u něktrerých výrobků již registrovaných.