V průběhu ledna roku 2024 se do systému ČCN přihlásili 3 výrobci potravin a 1 chovatel.

Noví výrobci potravin: 

  • AGROFARMA TÁBOR s.r.o.
  • Farma Černý s.r.o.
  • Petr Kubát

Nový chovatel: 

  • SZP Těšnovice a.s.

V lednu bylo do systému ČCN zaregistrováno několik nových výrobků a proběhla revize u výrobků již registrovaných.