V průběhu října se do systému ČCN přihlášili noví výrobci krmiv, společnosti  AFEED, a.s.   a Cerea, a.s. a noví chovatelé, FARMA Staré Město s.r.o. a  Jaroslav Macek.