Hodnotící komise v současné době  připomínkuje návrh nové normy -  Bělosemenný mák  a revizi stávaící normy na modrý mák.

 

V součinnosti se sekcí lahůdek bude projednán návrh na revizi normy na  Rodinnou pomazánku (česneková pomazánka se sýrem),  u které výrobce žádá o zařezení sýru ementálského typu jako přípustné složky.

 

Návrh bude projednán 29. 3. 2022 na jednání sekce.