Dne 10. 2. 2022 proběhlo jednání komise ČCN, na kterém byly projednány návrhy norem na špaldové mouky. Navrhovatelem norem je Mlýn Perner Svijany, s r.o., jednání se zúčastnil za navrhovatele Dr. Pavel Filip a pan Daniel Perner. Normy byly na základě připomínek SZPI opraveny a budou  doporučeny Výkonné radě PK ČR ke schválení. Další normou je norma na bramborové lupínky smažené solené nebo s příchutí. Jednání byl za navrhovatele – společnost Petr Hobža Snack a.s. přítomen on-line Ing. Libor Hobža. Na základě celé řady připomínek ze strany členů komise bude norma přepracována, zaslána komisi ke kontrole a  poté doporučena ke schválení.

Nové normy na špaldové mouky:

Celozrnná špaldová mouka jemná
Špaldová mouka hladká světlá
Špaldová mouka hladká tmavá
Špaldová mouka polohrubá