Výrobky

Čerstvá vejce z klecového chovu, hmotnostní třída L, 10 kusů

Číslo cechovní normy

2015-12-02-0026

Číslo výrobku

2015-12-02-0026/0398

Zařazení dle legislativy

Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - vejce

Společnost

ZLATÁ VEJCE, a.s.
Tyršova 2075
Benešov, 256 01
Česká republika

Definice balení

EAN

8594016240229

Balení

Typ: Krabička na vejce, velikost: 10 ks

Složení

vejce

63 g

Alergeny

3 - Vejce - Vejce a výrobky z nich

Energetická hodnota výrobku

622 1

Senzorické požadavky

Vzhled

Vzhled skořápky – čistá, nepoškozená a normálního tvaru Vzduchová bublina – výška nepřesahuje 6 mm

Vůně a chuť

Vůně – bez cizích zápachů Chuť - typická pro vejce

Konzistence

Žloutek – nezřetelně viditelný, bez zřetelné obvodové hranice, bez cizích tělísek, barvy min. 10 dle stupnice La Roche Bílek – čistý, průhledný, bez cizích tělísek

Nadstandardní parametry

Vejce pocházejí od nosnic z farem v České republice, krmených krmivem vyrobeným v České republice a tříděných a zabalených v České republice.

Technologický postup

  1. Vejce od nosnic kura domácího jsou co nejdříve po snášce dopravována do třídíren nebo skladů vajec.
  2. Vejce jsou do třídírny dodána nejpozději 4. pracovní den po snášce.
  3. Vejce jsou individuálně označena na skořápce rozlišovacím číslem producenta, dle směrnice 2002/4/ES., v produkčním místě nebo na každém kontejneru před opuštěním produkčního místa.
  4. Vejce jsou před tříděním prohlédnuta a prosvícena, nevhodná vejce jsou z třídění vyřazena.
  5. Třídírny třídí, balí a označují vejce a obaly nejpozději 2. pracovní den po dni převzetí vajec.
  6. Po vytřídění jsou čerstvá vejce balena do požadovaného typu obalu.
  7. Vejce jsou po celou dobu přepravy a skladování uchovávána při nekolísavé teplotě +5°C až +18°C.

Procesní stav

Zrušený

Obrázky