Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem

Potraviny (výrobky) 

 • potraviny (výrobky) jsou přihlašovány ke schváleným  normám. Pokud neexistuje schválená  norma pro daný výrobek, musí  žadatel nejdříve normu navrhnout a nechat řádně projednat hodnotící komisí  a schválit Výkonnou radou PK ČR;
 • žadatel vyplní žádost o zařazení potraviny na seznam potravin splňující podmínky českých cechovních norem;
 • žádost obsahuje název výrobku, výrobce, EAN kód,  typ balení a velikost balení, složení, výživovou hodnotu, senzorické parametry a nadstandardní parametry;
 • Kontrolu žádosti  provádí správce norem – Potravinářská komora České republiky;
 • Pokud je potravina (výrobek) v souladu s českou cechovní normou, je vysloven souhlas;
 • Výrobce dodá k žádosti čestné prohlášení a výpis z obchodního rejstříku.

Výrobci (provozovatelé potravinářského podniku)

 • výrobci (provozovatelé potravinářských podniků) mohou podávat návrhy na české cechovní normy, pokud daná norma neexistuje, nebyla zpracována odbornou sekcí, zájmovým nebo profesním svazem;
 • výrobce (provozovatel potravinářského podniku) může podávat žádosti na zařazení potraviny splňující podmínky schválené cechovní normy;
 • výrobce (PPP) je povinen udržovat schválenou potravinu v souladu s ČCN po celou dobu její platnosti;
 • výrobce (PPP) je povinen oznámit správci veškeré změny schválené potraviny, které by mohly mít za následek skutečnost, že potravina nevyhoví platné ČCN;
 • výrobce (PPP) je povinen používat veškerá označení schválené potraviny způsobem, který nevede ke znevažování ČCN;
 • výrobce (PPP) má právo používat v jakékoli komunikaci týkající se schválené potraviny informace o tom, že potravina splňuje konkrétní ČCN;

značku „Vyrobeno podle České cechovní normy“  na schválené potravině musí být používán v souladu s grafickým  manuálem.

Kontaktní informace

 Potravinářská komora ČR
 Počernická 96/272, Praha 10 - Malešice

 Dana Gabrovská
 296 411 192, 737 287 004
 gabrovska @ foodnet.cz

 František Sládek
 724 350 249
 sladek @ foodnet.cz

 www.foodnet.cz

Nejnovější produkty

Prvorepublikový bok
Špekáčky se sýrem vázané cca 1,2 kg
Špekáčky pikant – vázané cca 1,2 kg
Špekáčky extra – vázané cca 1,2 kg
Váhalova paštika 300 g
Váhalova paštika 1 kg
Lipánek tvarohový vanilka 130 g
Lipánek tvarohový kakao 130 g
Lipánek tvarohový 130 g