Tisk

Syrové kravské mléko

NázevHodnota
Číslo cechovní normy2016-03-18-0127
Zařazení dle legislativyMléko, tuky a výrobky z nich - mléko - mléko tekuté
Zadavatel normy
Společnost Sekce pro mléko Potravinářské komory České republiky
Počernická 96/272
108 03 Praha 10 - Malešice
Česká republika
Požadavky na složení
Povinné složky

(kravské) mléko 100%

Přípustné složky

Nejsou

Nepřípustné složky

nejsou

Technologický postup

Získávání a úchova mléka před dodávkou:

  • Mléko čisté, neporušené, z jedné nebo více důjí, ne starší jak 45 hod od nadojení
  • Z mléka nesmí být před ošetřením v mlékárně nic odebráno a nic přidáno. Znamená to tedy například zákaz používání separátorů v prvovýrobě.
  • Mléko nesmí obsahovat inhibiční látky, (např. rezidua antibiotik požívaných při léčbě dojnic) v množstvích přesahujících maximální povolené reziduální limity, a to ani v případě odběru individuálního vzorku od dojnice.
  • Teplota mléka připraveného k dodávce do mlékárny musí být    4 – 8  °C.
Senzorické požadavky
Vzhled

barva: bílá, popř. s lehce nažloutlým odstínem,

vzhled: stejnorodá tekutina bez usazenin, vloček a hrubých nečistot

Vůně a chuť

čistě mléčná bez jiných příchutí a pachů

Konzistence

stejnorodá tekutina bez usazenin, vloček a hrubých nečistot

Nadstandardní parametry

Dle výsledků akreditovaných laboratoří kontroly jakosti mléka smí být:

  • Počet somatických buněk (PSB) v mléce maximálně  300 000 v 1 ml při klouzavém geometrickém průměru za 3 (tři) měsíce
  • Celkový počet mikroorganismů v mléce (CPM) maximálně 50 000 v 1 ml při klouzavém geometrickém průměru za 2 (dva) měsíce

Obsah nutričně významných složek (vážený průměr při nejméně 4 vzorcích za měsíc):

  • bílkoviny nejméně 32g/l
  • mléčný tuk nejméně 35g/l
Rozhodčí metody

Referenční metoda pro stanovení obsahu tuku  ČSN EN ISO 1211 (gravimetrická metoda), ČSN ISO 488 butyrometricky dle Gerbera.

Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků ČSN 57 0530 sušinu, tukuprostou sušinu a obsah bílkov případě sporu  bude jako rozhodčí metoda uplatňována metoda, kterou uznávají a používají dozorové orgány České republiky.

Uživatel
Vytvořeno03.04.2019 14:40:34
VytvořilDana Gabrovská
Změněno03.04.2019 14:40:34
ZměnilJakub Rainisch
Procesní stav
Procesní stavSchválený

Výrobky v této normě

Kontaktní informace

 Potravinářská komora ČR
 Počernická 96/272, Praha 10 - Malešice

 Dana Gabrovská
 296 411 192, 737 287 004
 gabrovska @ foodnet.cz

 František Sládek
 724 350 249
 sladek @ foodnet.cz

 www.foodnet.cz

Nejnovější produkty

Prvorepublikový bok
Špekáčky se sýrem vázané cca 1,2 kg
Špekáčky pikant – vázané cca 1,2 kg
Špekáčky extra – vázané cca 1,2 kg
Váhalova paštika 300 g
Váhalova paštika 1 kg
Lipánek tvarohový  vanilka 130 g
Lipánek tvarohový  kakao 130 g
Lipánek tvarohový 130 g