Tisk

Přírodní minerální voda

NázevHodnota
Číslo cechovní normy2017-12-01-0361
Zařazení dle legislativyAlkoholické i nealkoholické nápoje včetně balené vody - balené vody
Zadavatel normy
Společnost Svaz minerálních vod, z.s.
Česká republika
Navrhovatel normy
Požadavky na složení
Povinné složky
  • přírodní minerální vod ze zdroje na území ČR, o kterém bylo vydáno osvědčení, popř. certifikát podle zvláštního právního předpisu,
  • nebo ze zdrojů uznaných odpovědným orgánem některého členského státu Evropské unie nebo některé země Evropského sdružení volného obchodu, jež jsou vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské unie,
  • nebo výrobek z přírodní minerální vody získané z přírodního léčivého zdroje, o kterém bylo vydáno osvědčení pokud její vlastnosti umožňují použití jako potraviny
Přípustné složky

nejsou

Nepřípustné složky

nejsou

Technologický postup

Vstupní kontrola obalů.
· Očištění a dezinfekce vnitřního povrchu obalu.
· Vlastní naplnění obsahu obalu.
· Uzavření uzávěrem.
· Výstupní kontrola výrobků.
· Paletizace.

Senzorické požadavky
Vzhled

odpovídající minerální vodě daného druhu

Vůně a chuť

v závislosti na druhu minerální vody, bez cizích pachů a vůní netypických  pro danou minerální vodu

Konzistence

není definována

Nadstandardní parametry

Přírodní minerální voda je zapsána v Úředním  Věstníku EU v seznamu uznaných přírodních minerálních vod.   Výrobce musí mít zavedený certifikovaný HACCP  a HACCP potvrzený certifikací v rámci vyšších standardů jako IFS, BRS, ISO 22000, FSSC 22000 apod.

Rozhodčí metody

analytické metody jsou dané vyhláškou, v případě sporu  bude jako rozhodčí metoda uplatňována metoda, kterou uznávají a používají dozorové orgány České republiky

Uživatel
Vytvořeno19.06.2018 13:45:06
VytvořilDana Gabrovská
Změněno19.06.2018 13:45:06
Procesní stav
Procesní stavSchválený