Tisk

Extrudované sójové boby

NázevHodnota
Číslo cechovní normy2019-10-14-0453
Zařazení dle legislativyKrmiva
Zadavatel normy
Společnost Spolek pro komodity a krmiva
Opletalova 4
11000 Praha
c
Navrhovatel normy
Požadavky na složení
Povinné složky

minimálně 33% bílkovin (33% hrubého proteinu) z celkové hmotnosti výrobku,
minimálne 16% tuku (16% hrubého tuku a oleju) z celkové hmotnosti výrobku

Přípustné složky

aktivita ureázy do 0,4 mg N/g/min

Nepřípustné složky

obsah antinutričních látek – inhibitor trypsinu více než 5 mg na gram výrobku;
obsah vlhkosti vetší než 9% z celkové hmotnosti výrobku

maximální limity nežádoucích látek podle Narízení EP c. 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech v aktuálním znení

Technologický postup

Proces extruze zahrnuje drcení, zahřátí materiálu za zvýšeného tlaku a následné protlacování materiálu šterbinou s cílem dosáhnout mechanické a tepelné
úpravy materiálu.
Extrudovaná sója – vzniká procesem extruze (mletí, drcení, mechanické zpracování za pusobení vysoké teploty 120 – 130 °C).

Senzorické požadavky
Vzhled

tvar typický pro daný výrobek (obvykle forma drobných částí různé frakce

barva žlutá až tmavě žlutá

Vůně a chuť

typická sójová bez cizích příchutí a pachů

Konzistence

lehce mazlavá, středně měkká

Nadstandardní parametry

Obsahuje více než 33% bílkovin z celkové hmotnosti výrobku a více než 16% tuku z celkové hmotnosti výrobku.

Obsahuje výrazně snížený podíl antinutričních látek (inhibitor trypsinu) do 5 mg na gram výrobku

Obsah GMO nižší než 0,9% v případě deklarace bez GMO

Rozhodčí metody

Rozbor složení; senzorické hodnocení; v případě sporu bude jako rozhodčí metoda uplatňována metoda podle Nařízení komise č. 152/2009 v aktuálním znění

Uživatel
Vytvořeno14.11.2019 09:59:50
VytvořilJosef Svoboda
Změněno14.11.2019 09:59:50
Procesní stav
Procesní stavPřipomínkovaný

Výrobky v této normě