Tisk

Český modrý mák

NázevHodnota
Číslo cechovní normy2019-01-14-0415
Zařazení dle legislativyŠkrob, luštěniny, olejnatá semena a výrobky z nich
Zadavatel normy
Společnost Potravinářská komora České republiky
Počernická 96/272
108 03 Praha 10 - Malešice
Česká republika
Navrhovatel normy
Požadavky na složení
Povinné složky

Semena jednoleté formy máku setého modrosemenného (Papaver somniferum L.), olejného
typu, získávaná z odrůd registrovaných v ČR (aktuálně zapsaných ve Státní odrůdové knize), které splňují kritéria potravinářského máku a jsou vyjmenované (Major, Opal, Gerlach).

Přípustné složky

Obsah morfinových alkaloidů: nejvýše 20 mg/kg
Vlhkost: nejvýše 8,0 % hmotnosti;
Semena nevybarvená, tmavá až černá: nejvýše 5,0 % hmotnosti;
Příměsi a nečistoty celkem: nejvýše 8,0 % hmotnosti;
Semena nevyzrálá rezavé barvy: nejvýše 5,0 % hmotnosti;
Poškozená semena: nejvýše 3,0 % hmotnosti;
Olejnatost: vyšší než 40 %.

Není povolena termostabilizace.

Nepřípustné složky

Nesmí obsahovat živé i mrtvé škůdce v jakémkoli stadiu vývoje a anorganické nečistoty.
Nesmí obsahovat zdravotně závadná a mechanicky porušená semena (v rámci uvedené tolerance).

Technologický postup

Pěstování na vhodných pozemcích ve vymezených oblastech chráněných proti silným větrům, na vhodných půdách, kdy doba setí musí proběhnout nejpozději do 20. dubna s hloubkou setí maximálně 2 cm.
Společná sklizeň semen probíhá s makovinou, od které se následně separují semena.
Směs makoviny a máku musí být dosoušena v halách s aktivním větráním, aby při přepravě na větší vzdálenosti a při skladování nezplesnivěl.
Musí být zajištěno, aby nedošlo ke smísení s produkty, které nesplňují požadavky české cechovní normy pro český modrý mák.
Pěstitel splňuje ohlašovací povinnost podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Není povolena termostabilizace.

Senzorické požadavky
Vzhled

Semeno ledvinovité, dlouhé cca 1,0 mm, na povrchu rozbrázděné v šestiúhelníkové plošky ohraničené mírně vystouplými žebry, zdravé, nepoškozené, vyzrálé, schopné skladování.
Barva: Modrá s jasným zabarvením.

Vůně a chuť

Chuť typická pro modrý mák, sladká. Vůně výrazná, typická pro modrý mák.
Nesmí vykazovat cizí pach, známky kyselosti, žluknutí nebo hořkosti, být popřípadě s jinou cizí příchutí.

Konzistence

Sypká, bez hrudek.

Nadstandardní parametry

Celkový podíl 100 % českého modrého máku.
Produkce v České republice.

Vyznačuje se významně nízkým přirozeným obsahem alkaloidů, zejména morfinu. Český modrý mák nemůže být zaměňován s technickým mákem produkovaným jako surovina pro farmaceutické využití.

Rozhodčí metody

V případě sporu bude jako rozhodčí metoda uplatňována metoda, kterou uznávají a používají dozorové orgány České republiky.

Uživatel
Vytvořeno14.01.2019 06:53:13
VytvořilDana Gabrovská
Změněno14.01.2019 06:53:13
Procesní stav
Procesní stavSchválený