Tisk

České brambory konzumní pozdní

NázevHodnota
Číslo cechovní normy2021-01-20-0496
Zařazení dle legislativyOvoce, zelenina, houby, skořápkové plody a výrobky z nich
Zadavatel normy
Společnost Potravinářská komora České republiky
Počernická 96/272
108 03 Praha 10 - Malešice
Česká republika
Navrhovatel normy
Požadavky na složení
Povinné složky

– Hlízy BRAMBORY (Solanum tuberosum), získávané z odrůd konzumních brambor registrovaných ve Státní odrůdové knize ČR
– Velikost hlíz ve všech rozměrech větší než 35 mm (max. 3 % hlíz z celkové hmotnosti může být v rozmezí 28 – 35 mm).
– Maximální velikost hlíz ve všech rozměrech 80 mm.

Přípustné odchylky (max do 6 % hmotnosti):
– nárůstky, fyziologické rozprasky, pořezání, omrzliny, otlaky, požerky nad 5 mm,
– čerstvé praskliny nad 3,5 mm,
– skvrny pod slupkou nad 5 mm,
– zavadlé hlízy,
– obecná strupovitost nad ¼ povrchu,
– zelené hlízy nad 1/8 povrchu,
– suchá a měkká hniloba max. 1 %.

Přípustné složky

nejsou definovány

Nepřípustné složky

nejsou definovány

Technologický postup

Brambory lze pěstovat ve všech výrobních oblastech ČR; typickou oblastí pro jejich pěstování je bramborářská výrobní oblast s ročními srážkami 650 – 800 mm, kde je dosahováno nejstabilnějších výnosů.
Brambory, jako okopanina hnojená chlévským hnojem, se nejčastěji zařazuje mezi dvě obiloviny.
Typicky bramborářské jsou lehčí až středně těžké půdy s dobře propustnou spodinou, slabě kyselou půdní reakcí pH 5,5 až 6,5, s dobrou úrovní staré půdní síly (pozemky pravidelně hnojené organickými hnojivy). Pro pěstování brambor se nehodí půdy zamokřené ani extrémně lehké půdy. Pro mechanizovanou sklizeň nejsou vhodné silně kamenité pozemky, kde dochází k poranění hlíz při sklizni a k poruchám strojů. Z hlediska nároků na vláhu jsou brambory vlhkomilnou plodinou. Odolnost brambor k nízkým teplotám je velmi malá, při déletrvajících teplotách -1,5 až -2° C mrznou.

Senzorické požadavky
Vzhled

Vzhled:

– charakteristický pro danou odrůdu v závislosti na oblasti produkce,
– ucelený, tj. nesmí být odstraněna žádná část ani nesmí mít jiné poškození,
– zdravý, čistý, nedovolují se produkty napadené hnilobou nebo s jiným poškozením nad rámec přípustných odchylek.

Barva:
– typická pro danou odrůdu

 

Vůně a chuť

chuť a vůně:  bez cizích pachů a chutí

Konzistence

Pevná

Nadstandardní parametry

Nejvyšší přípustné množství dusičnanů u raných brambor (do 15. 7.) 500 mg.kg-1 původní hmoty a po tomto datu pouze 300mg.kg-1; obsah solaninu max 200 mg/kg neloupaných hlíz.

Rozhodčí metody

Rozbor složení; senzorické hodnocení; v případě sporu bude jako rozhodčí metoda uplatňována metoda, kterou uznávají a používají dozorové orgány České republiky.

Uživatel
Vytvořeno20.01.2021 08:32:37
VytvořilDana Gabrovská
Změněno20.01.2021 08:32:37
Procesní stav
Procesní stavSchválený

Kontaktní informace

 Potravinářská komora ČR
 Počernická 96/272, Praha 10 - Malešice

 Dana Gabrovská
 296 411 192, 737 287 004
 gabrovska @ foodnet.cz

 František Sládek
 724 350 249
 sladek @ foodnet.cz

 www.foodnet.cz

Nejnovější produkty

Prvorepublikový bok
Špekáčky se sýrem vázané cca 1,2 kg
Špekáčky pikant – vázané cca 1,2 kg
Špekáčky extra – vázané cca 1,2 kg
Váhalova paštika 300 g
Váhalova paštika 1 kg
Lipánek tvarohový  vanilka 130 g
Lipánek tvarohový  kakao 130 g
Lipánek tvarohový 130 g