Co jsou cechovní normy

Česká cechovní norma  je  norma stanovující kvalitativní parametry  dané potraviny. V porovnání s jinými značkami kvalitních potravin jako například Klasa cechovní normy stvrzují, že firma vyrábí dle určeného technologického postupu. Na rozdíl například od značky Klasa, kterou může získat více výrobků jednoho druhu dělaných podle různých receptur, je Cechovní norma napsaná jednoznačně a určuje, co se do daného výrobku má a může použít.

Z normy také vyplývají nadstandardní parametry, kterými se daná potravina liší od jiných srovnatelných potravin uváděných na trh.

„Česká cechovní norma statut garantující systém kvality a výroby. Logo si výrobce může na svůj výrobek dát, ale nemusí. Může tam být napsáno, že je to vyrobené podle České cechovní normy. Nepřicházíme jen s novou značkou, ale reagujeme na požadavky výrobců, kteří se chtějí prezentovat zjednodušeným logem, aby nemuseli vypisovat, že vyrábějí podle kvalitních českých cechovních norem.“

Nadstandardní parametry

 1. definice povinných složek,
 2. stanovení přípustných a nepřípustných složek,
 3. definice nadstandardních parametrů.

Navrhovatelem Českých cechovních norem jsou odborné sekce při Potravinářské komoře České republiky, zájmové profesní svazy nebo sami výrobci (provozovatelé potravinářského podniku)

Kdo posuzuje návrhy českých cechovních norem?

 • návrhy posuzuje odborná hodnotící komise složená ze zástupců vysokých škol, výzkumného ústavu, státních kontrolních orgánů, Ministerstva zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR;
 • hodnotící komise předvá stanovisko Výkonné radě Potravinářské komoře ČR;
 • Výkonná rada Potravinářské komory ČR schválí  v případě kladného stanoviska navrženou normu;

V případě negativního stanovisko je navrhovatel požádán o opravu, doplnění normy.

Příklady nadstandardních parametrů

 1. masné výrobky – obsah masa, obsah tuku, zákaz použití  strojně odděleného masa;
 2. mléčné výroby – použití mléka splňujícího přísnější mikrobiologické požadavky,  zákaz použití některých přídatných látek;
 3. pekařské výrobky – použití žitného kvasu,  zákaz použití  některých přídatných látek;
 4. lahůdkářské výroby – zákaz použití některých přídatných látek, u výrobků s dobou použitelnosti do 5 dnů včetně dne výroby nesmí být použity kyseliny benzoová, sorbová, ani jejich soli;
 5. čokolády, čokoládové bonbony –   jsou definovány minimální obsah kakaové sušiny, minimální obsah  mléčné sušiny, minimální obsah mléčného tuku, zákaz použití barviv a náhradních sladidel.