Články

14 Čvc

Společnosti Liponova EKO DNL SE a Liponova AGRO EKO DNL SE přihlásily hovězí maso k systému ČCN

společnost Liponova EKO DNL SE nemá vlastní webové stránky. Maso bude prodávat na prodejně. Společnost Liponova EKO DNL SE se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou. Obhospodařujeme 324 ha. Chováme hovězí…

Číst více
07 Čvc

Selekta Pacov, a.s. se představuje

Selekta Pacov, a.s. je šlechtitelskou stanicí brambor, nabízí sadbu brambor raných, poloraných, polopozdních odrůd pro konzum i na zpracování. Dále nabízí konzumní brambory a ze skleníků na Hrádku u Pacova…

Číst více
30 Čvn

Představujeme společnost Zemědělská a. s. Krucemburk

Zemědělská a. s. Krucemburk vznikla rozhodnutím členské schůze Zemědělského družstva Křížová v r. 1995. Zemědělské družstvo Křížová společně se Zemědělským družstvem Vojnův Městec jsou dosud rozhodujícími akcionáři společnosti se základním…

Číst více
29 Čvn

Společnost Tekro, spol. s r.o. se představuje

Společnost Tekro je od svého založení v roce 1991 až do současnosti česká firma. Naší prioritou je vytvoření podmínek pro kvalitní život zvířat a veškeré úsilí soustředíme na zajištění jejich…

Číst více
23 Čvn

Stručné představení společnosti MAJER řeznictví a uzenářství s. r. o.

MAJER řeznictví a uzenářství s.r.o. je rodinná firma s dlouholetou historií, která klade důraz na kvalitu a tradici. Firma Majer – Řeznicví a uzenářství s.r.o. se zabývá bouráním masa a…

Číst více
19 Čvn

Představujeme společnost Družstvo Vysočina

Družstvo Vysočina hospodaří na celkové výměře 2 223 ha zemědělské půdy, z toho 1 740 ha orné a 483 ha trvalých travních porostů. Obdělávané pozemky se nacházejí v méně příznivých…

Číst více