Představujeme společnost VOPOL a.s.

Datum: 04.03.2021 11:35:26 | Autor: Dana Gabrovská | Rubrika: Články

Činnost naší společnosti VOPOL a.s. Pomezí spočívá v několika oblastech, z nichž jednou z nejvýznamějších je pěstování zemědělských produktů na vlastních a propachtovaných polích a příjem surových zemědělských komodit – semen po sklizni a jejich následné sušení, čištění, balení a příprava osiv k certifikaci. Toto vše provádíme jak z vlastní produkce, tak pro naše zákazníky – zemědělce. Rozsah námi zpracovávaných rostlinných semen je široký. Další významnou činností společnosti je zprostředkování obchodu a přímý obchod s těmito komoditami a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. V roce 2010 jsme rozšířili naši činnost do oblasti množení osiv vybraných plodin. Od roku 2011 se pak společnost zabývá také přípravou a prodejem travních směsí jak technických, tak zemědělských. Travní směsi připravujeme i na přání.
Hlavními obchodními komoditami jsou potravinářské komodity – mák modrý, mák bílý, kmín dvouletý, hořčice bílá, lněné semínko, hrách, okrajově pak obiloviny. Dalšími komoditami, které zpracováváme a u nichž se zabýváme především jejich množením, jsou semena trav – např. jílek jednoletý, jílek hybridní, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava rákosovitá, kostřava červená, kostřava luční, srha laločnatá, bojínek luční, psineček veliký a další jako je např. svazenka vratičolistá, jetel luční 4n, jetel luční 2n, inkarnát, vojtěška setá, ředkev olejná, vikev setá, peluška, hořčice sareptská aj. Ročně zpracováváme až 5 000 tun všech jmenovaných plodin.
V roce 2005 společnost získala povolení k ekologickému zpracování odpadů rostlinných pletiv produkovaných po čištění. Z těchto odpadů vyrábíme tzv. peletky, které nabízíme jak maloodběratelům tak velkoodběratelům typu elektráren a tepláren.
V roce 2010 společnost získala povolení ke zpracování ekologicky pěstovaných semen a to jak pro osiva, tak pro bioptraviny. Jsme tedy oprávněni sušit a čistit produkty pocházející z ekologického zemědělství a k této činnosti jsme každoročně certifikováni KEZem.
Od roku 2015 poskytujeme rovněž čištění na optickém třídiči SORTEX Z+2RBL. Optická metoda čištění je nejmodernější metodou v oboru čištění semen a využívá se tam, kde již běžné stroje (pneumatický stůl, triér) nestačí nebo vytvářejí příliš mnoho odpadů po čištění. Je založena na barevném kontrastu materiálů, které od sebe chceme oddělit (např. sklerocium a jiné tmavé příměsi v hořčici bílé, ježatka ve svazence, jílek či pýr v kmínu, pšenice v pohance, pšenice ve vikvi, námel a cizorodé příměsi v žitu, hnědý len ve zlatém a naopak). Její další výhodou je také menší množství vyprodukovaných odpadů a také rychlost čištění, která je výrazně vyšší (v závislosti na druhu materiálu) oproti běžným čistícím strojům.

Kontaktní informace

 Potravinářská komora ČR
 Počernická 96/272, Praha 10 - Malešice

 Dana Gabrovská
 296 411 192, 737 287 004
 gabrovska @ foodnet.cz

 František Sládek
 724 350 249
 sladek @ foodnet.cz

 www.foodnet.cz

Nejnovější produkty

Prvorepublikový bok
Špekáčky se sýrem vázané cca 1,2 kg
Špekáčky pikant – vázané cca 1,2 kg
Špekáčky extra – vázané cca 1,2 kg
Váhalova paštika 300 g
Váhalova paštika 1 kg
Lipánek tvarohový  vanilka 130 g
Lipánek tvarohový  kakao 130 g
Lipánek tvarohový 130 g