Shrnutí roku 2020 a novinka pro rok 2021

Datum: 04.01.2021 12:25:06 | Autor: Dana Gabrovská | Rubrika: Aktuality

V roce 2020 proběhlo několik zasedání hodnotící komise. První jednání a jediné řádné prezenční proběhlo dne 30. 1. 2020  proběhlo jednání hodnotící komise ČCN, kde byly řešeny návrhy nových norem tuňáková pomazánka, prase divoké – dělená zvěřina čerstvá a hluboce zmrazená, dělená vysoká zvěřina čerstvá a hluboce zmrazená a drůbeží párek. Všechny normy byly po vypořádání dotazů ze strany komise doporučeny ke schválení.

Další jednání proběhla v počtu pěti v podzimních měsících a v prosinci (13. 10., 23. 10., 13. 11., 4. a 14. 12. 2020) a to prostřednictvím MS Teams. Hlavní náplní byly revize norem na masné výrobky. Několika jednání se zúčastnili zástupci ČSZM. Základními změnami revizí je odstranění poměrového parametru obsah tuku/obsah ČSB u trvanlivých fermentovaných masných výrobků, upřesnění formulace u povinného množství hovězího masa použitého u fermentovaných a povolení některých složek, např. extraktů koření, kouřových aromat a tekutého kouře za podmínek podrobně popsaných v zápisech.  Za klíčové komise považuje soulad použití těchto složek v souladu s platnou legislativou a výklady dozorových orgánů. Dále byl změněna přípustná složka „cukr“ na „cukry“. V průběhu roku byly schváleny normy na bramborový škrob a české konzumní brambory. Proběhla také revize norem na mléčné výrobky, revidované normy se promítnou do norem v roce 2021. U dalších komodit nedochází po provedených revizích k žádným změnám. K velkému rozšíření počtu norem došlo u pekařských výrobků. Pracovní skupina Svazu pekařů a cukrářů se sešla během roku také několikrát, připravila, projednala a předložila komisi 10 norem na jemné pečivo a jednu normu na směs mouk se stabilním kvasem pro domácí pečení. Jako další normy v roce 2020 byly schváleny norma na ruské vejce v aspiku a přírodní sýr poloměkký zrající pod mazem.  Co se týká výrobků počet přihlášených výrobků se zvýšil zhruba o  400 výrobků včetně balení.

Dne 12. 11. 2020 se konal seminář věnovaný Českým cechovním normám prostřednictvím MS Teams. Počet účastníků byl 78 včetně přednášejících. Výbor pro kvalitu potravin, který seminář pořádal, dostal řadu pozitivních hodnocení ze strany účastníků a plánuje seminář v roce 2021 opakovat. Prezentace jsou k dispozici na webových stránkách PK ČR.

V roce 2020 byl schválen projekt podpory projektů nestátních neziskových organizací vyhlášená Ministerstvem zemědělství ČR s názvem „České cechovní normy – nástroj ke zvyšování kvality“. Náplní projektu byla významná mediální propagace systému ČCN formou online, informačních letáků, článků a prezentace na sociálních sítích.

 

V ROCE 2021  BUDOU REALIZOVÁNY NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY S  VYŠŠÍ UŽIVATELSKOU KVALITOU. ZMĚNY OČEKÁVÁME V 1. POLOLETÍ ROKU 2021.

Kontaktní informace

 Potravinářská komora ČR
 Počernická 96/272, Praha 10 - Malešice

 Dana Gabrovská
 296 411 192, 737 287 004
 gabrovska @ foodnet.cz

 František Sládek
 724 350 249
 sladek @ foodnet.cz

 www.foodnet.cz

Nejnovější produkty

Prvorepublikový bok
Špekáčky se sýrem vázané cca 1,2 kg
Špekáčky pikant – vázané cca 1,2 kg
Špekáčky extra – vázané cca 1,2 kg
Váhalova paštika 300 g
Váhalova paštika 1 kg
Lipánek tvarohový  vanilka 130 g
Lipánek tvarohový  kakao 130 g
Lipánek tvarohový 130 g