Představujeme společnost ZD Březina na Jizerou

Datum: 27.07.2020 17:13:19 | Autor: Dana Gabrovská | Rubrika: Články

Družstvo ZD Březina nad Jizerou hospodaří převážně v CHKO Český ráj a jeho okolí. Naším tradičním odvětvím je produkce mléka, jatečného skotu a jatečné drůbeže. V rostlinné výrobě se zaměřujeme na zajištění krmiva pro skot a pěstování tržních obilovin, řepky, sóji a cukrovky.
Ročně dodáváme pro výrobu potravin 3,5 milionů l mléka, 1 200 t vykrmených kuřat a 90 t hovězího masa z býků. Pro krmné plodiny využíváme 250 ha luk a pastvin a máme vyčleněných 20 % orné půdy z celkového množství 1 500 ha. Na polovině výměry pěstujeme obiloviny, na 20 % olejniny a na zbývajících polích cukrovku a pro vlastní potřebu brambory.