Představujeme společnost AGRAS Bohdalov, a.s.

Datum: 27.07.2020 17:10:27 | Autor: Dana Gabrovská | Rubrika: Články

Společnost AGRAS Bohdalov, a.s. vznikla v roce 1997 transformací ze zemědělského družstva. Zabývá se rostlinnou a živočišnou výrobou. Společnost hospodaří v podmínkách Českomoravské Vysočiny na 1260 ha zemědělské půdy v katastru čtyř obcí – Bohdalov, Rudolec, Pokojov a Chroustov. Nadmořské výška v těchto katastrech se pohybuje v rozmezí 550 – 700 m.
V rostlinné výrobě pěstuje především pšenici, kukuřici, ječmen, oves, jetel a část výměry tvoří trvalé travní porosty. Společnost se specializuje na živočišnou výrobu, která je zaměřena na chov skotu, konkrétně vysokoužitkového stáda skotu plemene Holštýn. V současné době chová 780 dojnic, 700 jalovic, a 200 telat. Společnost získala ocenění farma roku 2017 v rámci České republiky a vlastní certifikát kvality Q CZ.